Oud Voorburg - EnergieTransitie

In onze prachtige wijk Oud Voorburg, staan ca. 3600 woningen. In de meeste gevallen zijn onze huizen gebouwd in het begin van de vorige eeuw en voldoen niet of maar ten dele aan de toekomstige energie-eisen. Volgens de Lokale Energie Strategie van de Gemeente Leidschendam-Voorburg is er pas na 2040 aandacht voor onze wijk. Maar zolang willen we niet wachten!

De wijkvereniging heeft daarom de EnergieTransitie Commissie samengesteld. Deze commissie heeft in 2022 samen met drie teams met bewoners uit de buurt begrensd door de Broeksloot, Laan van Leeuwensteijn, Parkweg en Schellinglaan (buurten 5 en 6) uitgezocht hoe de woningen daar verduurzaamd kunnen worden. Alle  informatie van de teams en andere relevante informatie voor deze buurt staat op deze buurt-site. Want we gaan  door om buurtbewoners te motiveren om te verduurzamen. Daarvoor hebben we weer een enquête gehouden, waaruit bleek dat er vooral interesse was voor het onderwerp warmtepompen. Dat is door een aantal buurtgenoten opgepakt, waarbij ook gekeken is naar de snelle ontwikkelingen op dat terrein.

Na de grote respons in de buurten rond het Van Deventerplein en de Vijverhof,  zijn we doorgegaan met de buurt begrensd door de Parkweg, Laan van Nieuw Oosteinde, Broeksloot en Schellinglaan (buurten 1 en 3). Daarvoor is deze buurt-site gemaakt. Ook daar zijn we begonnen met een enquête om te ervaren of en wat voor interesse er is om transitie-maatregelen te treffen in deze buurt. Inmiddels hebben buurtbewoners twee buurtteams gevormd die aan de slag zijn met isolatie en warmtepompen!

Meer informatie vindt u op de respectievelijke "buurt-sites".

onze projecten

Bekijk onze activiteiten en meld je aan als je erbij wil zijn.

over ons

Doel van de commissie is wijkgenoten te informeren en te motiveren om verduurzamingsmaatregelen te treffen in een wijk met relatief veel oudere woningen in particulier bezit.

Nadat een aantal wijkgenoten zich gemeld hadden na een oproep in het Wijkblad Oud Voorburg van november 2021, is met ondersteuning van de Stichting Buurkracht, voor een buurtgerichte aanpak gekozen. Want als buurtgenoten mogelijkheden uitzoeken en delen met hun mede-buurtgenoten, heeft dit een veel beter effect. Buurkracht, die veel ervaring heeft met buurtinitiatieven, brengt kennis en ervaring in hoe je zoiets aanpakt. Zij coördineren de gang van zaken in de verschillende buurtteams, die elk een specifieke verduurzamingsmaatregel bestuderen om aan hun buurt presenteren.

Is er behoefte aan meer technische diepgang dan kunnen de buurtteams gebruik maken van kennis van de specialisten van het Regionaal Energieloket (REL).

Zowel de diensten van Buurkracht als van het Regionaal Energieloket worden bekostigd door de gemeente, die dit burgerinitiatief van harte ondersteunt.

Momenteel bestaat de EnergieTransitie Commissie uit Bram Mannekes (tevens bestuurslid Wijkvereniging), Etienne Vollebregt, Henk Marius, Maarten de Groot, Tjaard Vermeulen, Toon van der Heijden en Jan Willem Groen.

actueel

meer actueel

Meld je aan

Geef uw gegevens door, zodat u op de hoogte blijft van onze initiatieven.

Woont u in tussen de Parkweg en de Vliet, meldt u dan via onderstaande knop aan. Want daar hebben we nog geen specifieke initiatieven ontplooit.


Woont u ten noorden van de Schellinglaan en ten westen van de Parkweg, doe dat dan op deze pagina.
En woont u ten zuiden van de Schellinglaan en ten westen van de Parkweg, doe dat dan op deze pagina.