Oud Voorburg - EnergieTransitie

In onze prachtige wijk Oud Voorburg, staan ca. 3600 woningen. In de meeste gevallen zijn onze huizen gebouwd in het begin van de vorige eeuw en voldoen niet of maar ten dele aan de toekomstige energie-eisen. Volgens de Lokale Energie Strategie van de Gemeente Leidschendam-Voorburg is er pas na 2040 aandacht voor onze wijk. Maar zolang willen we niet wachten!

De wijkvereniging heeft daarom de commissie Energie Transitie Commissie samengesteld. Deze commissie heeft in 2022 samen met drie teams met bewoners uit de buurt begrensd door de Broeksloot, Laan van Leeuwensteijn, Parkweg en Schellinglaan (buurten 5 en 6) uitgezocht hoe de woningen daar verduurzaamd kunnen worden. Alle  informatie van de teams en andere relevante informatie voor deze buurt staat op deze buurt-site. Want we gaan in 2023 door, om buurtbewoners te motiveren om te verduurzamen.

Na de grote respons in de buurten rond het Van Deventerplein en de Vijverhof, gaan we door met de buurt begrensd door de Parkweg, Laan van Nieuw Oosteinde, Broeksloot en Schellinglaan (buurten 1 en 3). Daarvoor is deze buurt-site gemaakt.

 

Meld je aan

Geef uw gegevens door, zodat u op de hoogte blijft van onze initiatieven.

Woont u in tussen de Parkweg en de Vliet, meldt u dan via onderstaande knop aan. Want daar hebben we nog geen specifieke initiatieven ontplooit.


Woont u ten noorden van de Schellinglaan en ten westen van de Parkweg, doe dat dan op deze pagina.
En woont u ten zuiden van de Schellinglaan en ten westen van de Parkweg, doe dat dan op deze pagina.